Top 10 firiem Košického kraja

Srdečne Vás pozývame na oceňovanie Top 10 firiem Košického kraja. Súčasťou tejto spoločenskej akcie bude aj HN Club s našimi hosťami - Petrom Žigom, ministrom hospodárstva, Igorom Capom, predsedom Košickej SOPK, Miriam Hrehovou,  riaditeľkou SME UniCredit Bank pre východné Slovensko a Milošom Martončíkom, partnerom na oddelení auditu a uisťovacích služieb Deloitte Audit s.r.o., ktorí budú diskutovať na tému Ako urobiť z Košíc druhé hospodárske centrum Slovenska

Témy diskusie:

Potrebujú Košice naozaj veľkého investora?
Dlhodobo sa hovorí o príchode nového investora do regiónu. Je naozaj potrebný? Alebo by bolo strategicky lepšie sústrediť sa na rast stávajúcich?

Košice a silný oceliarsky a IT priemysel. Aké ďalšie sektory tu majú šancu? Pomohla by väčšia diverzifikácia?

Je možné realizovať priemyselné projekty bez chýbajúcej infraštruktúry? A ako sa východ musel naučiť fungovať bez diaľnice?

              

Aký je plán pre firmy od Košíc na východ?
Juh a východ regiónu. Ako sa dá pomôcť týmto oblastiam? Ako vie zlepšiť podmienky na podnikanie štát a samospráva?

Regióny s poľnohospodárskou tradíciou – ako ju rozvíjať alebo reštrukturalizovať kedysi silné odvetvia?

Nie je cestou silný sektor služieb? A nie sú tieto regióny kandidáti napríklad na centrá zdieľaných služieb, pre ktoré nie je nevyhnutná silná infraštruktúra?

 

Ako pomohli doteraz vládne opatrenia? Pomohli?
Štát už v minulosti menil podmienky pre investičnú pomoc. O.i. mali pomôcť práve regiónom s vyššou nezamestnanosťou. Pocítilo to okolie Košíc?

Mali nejaké dosahy a konkrétne výsledky výjazdové rokovania  vlády? Aké prínosy bolo vidieť práve v týchto častiach východu?

Aké iné opatrenia by malé a stredné firmy v regióne potrebovali? A čo pre nich pripravuje štát?

Program

17.30 - 18.00 hod.: Registrácia

18.00 - 19.00 hod.: Vyhlásenie výsledkov Top 10 firiem Košického kraja 

19.00 - 20.00 hod.: Panelová diskusia na tému: Ako urobiť z Košíc druhé hospodárske centrum Slovenska 

20.00. hod: Raut 

Moderátor

Marcela Šimková

šéfredaktorka Hospodárskych novín

8. október 2019 od 18:00
Do eventu ostáva 0 dní 0 hodín 0 minút