Top 10 firiem Košického kraja

Srdečne Vás pozývame na oceňovanie Top 10 firiem Košického kraja. Súčasťou tejto spoločenskej akcie bude aj HN Club s našimi hosťami - Petrom Žigom, ministrom hospodárstva, Igorom Capom, predsedom Košickej SOPK, Jaroslavom Habom, riaditeľom pre firemných klientov UniCredit Bank na Slovensku a Milošom Martončíkom, partnerom na oddelení auditu a uisťovacích služieb Deloitte Audit s.r.o., ktorí budú diskutovať na tému Košice objavujú veľkí investori. Čo bude s menšími? 

Témy diskusie

Aký efekt budú mať veľké investície na región

Východ očakáva príchod veľkých investorov – aké konkrétne dosahy sa dajú očakávať?

Aké výhody a aké riziká v sebe nesie takýto scenár?

Možnosti pre menšie firmy? Znamenajú veľkí investori nové odbytiská a ako sa zmení štruktúra hospodárstva na východe?                                   

 

Košice – tí čo využili IT

Košické IT Valley ako príklad – koncentrácia úspešných firiem prebehla. Čo bude ďalej?

Ako IT firmy spolupracujú s miestnymi podnikmi? Čo pre nich znamenal IT sektor v Košiciach?

Mladí sa vracajú na východe – naozaj silné mená lákajú ľudí vrátiť sa?

 

Kde zoberú firmy nových ľudí?
Je reálne na východe dostatok kvalifikovanej pracovnej sily alebo ho vysal západ?

Dá sa očakávať po príchode nových investícií návrat ľudí domov?

Dokáže sa však východ rozvíjať bez dostatočnej infraštruktúry? A ak áno, akým spôsobom?

 

 

Program

Program:

17.30 - 18.00 hod.: Registrácia

18.00 - 19.00 hod.: Vyhlásenie výsledkov Top 10 firiem Košického kraja 

19.00 - 20.00 hod.: Panelová diskusia na tému: Košice objavujú veľkí investori. Čo bude s menšími? 

20.00. hod: Raut 

Moderátor

Marcela Šimková

šéfredaktorka Hospodárskych novín

8. november 2018 od 18:00
Do eventu ostáva 0 dní 0 hodín 0 minút