Slovenský národný záujem 2020 AKO ZACHRÁNIŤ NÁŠ CESTOVN7 RUCH?

Koronakríza zasiahla najmä segment HORECA. Hotely, reštaurácie, podnikatelia v cestovnom ruchu sa boja o prežitie. Ako môžu zvládnuť toto obdobie? A je aktuálna vládna pomoc dostatočná?

Porovnanie s inými krajinami – ako pomoc prebiehala na Slovensku a ako v zahraničí? Vychádzame skutočne zle z medzinárodného porovnania?

Ako sa kríza doteraz prejavila v tomto segmente? Ktoré regióny sú najviac zasiahnuté? A je reálne, že po lockdowne dokážu nabehnúť do predkrízového režimu?

Ako sa celkovo zmení biznis v cestovnom ruchu po korokankríze? Zostanú len veľkí a malí zaniknú? Môže  byť ponuka služieb užšia a pestrejšia? Prípadne aká je v tomto smere stratégia štátu? 

 

Na tieto, ale aj vaše otázky prostredníctvom aplikácie Sli.do odpovedia naši hostia už 12.11.2020 o 10:00 v online diskusii seriálu konferencie Slovenský národný záujem 2020.

 

Konferencia je exkluzívny obsah Hospodárskych novín, je určená pre členov HN Clubu, predplatiteľov HN Konta a pre pozvaných.

Marek Harbuľák, Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska

Katarína Bruncková. Štátna tajomníčka, Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Jozef Orgonáš, prodekan Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave

Pavol Benčík, Bencik culinary group

 

Program

10:00-11:00 panelová diskusia

11:00-11:30 priestor pre otázky z publika

Moderátor

Marcela Šimková

šéfredaktorka Hospodárskych novín

12. november 2020 od 10:00
Do eventu ostáva 0 dní 0 hodín 0 minút