Rule of Law

Pozývane Vás na diskusiu s hosťami:

Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti SR
Rastislav Chovanec, štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR
Lívia Vašáková, ekonomická radkyňa, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku
Miroslav Kiraľvarga, prezident RÚZ

Témy:

Jasný proces prijímania zákonov
Neustále zmeny legislatívy – aké dosahy a v čom majú na podnikateľský sektor
Ako je možné zastabilizovať legislatívu – je to v slovenských pomeroch vôbec možné
Ako sprehľadniť legislatívny proces – opatrenia, ktoré už Slovensko prijalo a čo nám odporúča Európa?

Korupcia – ako proti nej efektívne bojovať?
Opatrenia v boji proti korupcii – aké nástroje možno prijať, aby došlo k eliminácii korupcie?
Na akých úrovniach začať v boji proti korupcii – postup od najnižších po vyššie úrovne
Aké nástroje sa osvedčili v zahraničí a odkiaľ by si Slovensko mohlo brať príklad

Justícia ako potrebný základ
Vymožiteľnosť práva ako základ stabilného podnikateľského prostredia – ako ju dosiahnuť na Slovensku?
Rýchlejšie rozhodovanie súdov – možné nástroje, ako dosiahnuť želaný stav
Predvídateľnosť súdnych konaní – prečo má s ňou problém práve Slovensko, odkiaľ vyvierajú základy tohto stavu?

Program

12.30 - 13.00 prezencia hostí
13.00 - 14.00 moderovaná diskusia
14.00 - 14.30 priestor na otázky publika
14.30 raut

Hlavný partner

6. jún 2017 od 13:00
Do eventu ostáva 0 dní 0 hodín 0 minút

Články o evente

Fotogaléria