Moderné Slovensko: online úrady a žiadna šedá ekonomika?

Srdečne Vás pozývame na HNClub "Moderné Slovensko: online úrady a žiadna šedá ekonomika?"​:

HOSTIA:

Denisa Saková, ministerka vnútra Slovenskej republiky
František Imrecze, riaditeľ Finančnej správy
Katarína Kakalíková, riaditeľka pre vzťahy s verejnými inštitúciami v strednej Európe

TÉMY

Ako by mali vyzerať platby medzi štátom a občanom
Hotovosť ako príťaž: kde sa už využívajú a kde sa môžu využívať bezhotovostné platby v štáte?
Dokážu reálne odbúrať drobnú komerciu na úrovni úradov?
Aké majú z bezhotovostnými úradmi skúsenosti v zahraničí? Aké konkrétne výsledky priniesli?

Boj proti daňovým únikom
Aké opatrenia štát prijal v boji proti daňovým únikom a aké sú ich reálne dosahy? Ako sa prejavilo obmedzenie platieb v hotovosti a aké ďalšie opatrenia chystá? 
Je možné prostredníctvom informatizácie či napojenia na štátne systémy eliminovať daňové úniky? Aké dosahy sa očakávajú napríklad pri zavedení eKasy?
 V akých oblastiach oblastiach by sa malo zrýchliť tempo informaizácie? Aké budú dosahy? Do akej miery ide o zlepšenie komfortu pre občana/podnikateľa a do akej miery to pomôže štátu, napríklad aj pri odhaľovaní únikov v sfére šedej ekonomiky

Elektronické Slovensko
V akých oblastiach už došlo k elektronizácii štátu a aké sú výsledky? Naozaj sa občanom komunikuj jednoduchšie?
Elektronické služby v praxi: o ktoré je najväčší záujem? Kedy bude možné prihlásiť si napríklad auto online?
E– občianske a e–podpisy:– reálne využitie v praxi a využívajú ich už reálne podnikatelia? A skutočne dokážu uľahčiť život alebo ide skôr o komplikáciu a novú povinnosť

 

Program

09.30 – 10.00 prezencia hostí
10.00 – 11.00 moderovaná diskusia
11.00 – 11.30 priestor na otázky z publika
11.30                neformálny raut

 

Moderátor

Marcela Šimková

šéfredaktorka Hospodárskych novín

Generálny partner

21. jún 2018 od 10:00
Do eventu ostáva 0 dní 0 hodín 0 minút