HNClub DANE 2019

Srdečne Vás pozývame na HN Club na tému DANE 2019

Naše pozvanie do panelu prijali:

Toško Beran

riaditeľ odboru priamych daní, Ministerstvo financií SR

Marcela Hricová

riaditeľka odboru metodiky, Finančná správa

Rastislav Machunka

prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov združení SR

Ján Skorka

riaditeľ oddelenia daňového poradenstva, Delloite

 

TÉMY

 

1.  Nové pravidlá pre DPH

Zrušenie daňovej zábezpeky: aké dosahy bude mať?  A splnil vôbec inštitút svoj účel?
DPH a úniky – ktoré druhy sa už podarilo eliminovať a na ktoré je ešte sa potrebné sústrediť? Je stále DPH z pohľadu únikov najproblematickejšou daňou?
Príklady o sveta: aké nástroje využívajú iné štáty? Ktorými sa môžeme inšpirovať? Ktoré sme prebrali a ktoré ešte môžeme prebrať?

 

2.  Nové povinnosti pre firmy
Virtuálna registračná pokladnica – dokáže skutočne eliminovať úniky? A nepripravuje sa príliš rýchlo?
Elektronické podávanie daňových priznaní – je na povinnosť a nápor štát pripravený?
Daňové úniky vo všeobecnosti: aké sú možnosti ich eliminácie? A využívame ich už všetky? Ako dokážeme nové technológie využívať v boji proti únikom a ktoré nové technológie vôbec sú?

 

3.  Index daňovej spoľahlivosti
Hodnotenie firiem a úľavy, ktoré prináša – využili ich už prvé firmy. Ako presne proces funguje?
Koľkých firiem sa reálne úľavy dotknú? Nastanú pre väčšiu firiem reálne ľahšie časy?
Zverejňovanie zodpovedných subjektov – išlo by naozaj o porušenie daňového tajomstva? Nie je možné, aby sa firmy o obchodných partneroch dozvedeli informácie iným spôsobom, nielen verejne?

 

 

19. február 2019 od 10:00
Do eventu ostáva 0 dní 0 hodín 0 minút