HN Club Zelené Slovensko alebo ako by sme mali nastaviť ekologické štandardy

Vážený člen HN Clubu,

Prijmite naše pozvanie na pripravovaný HN Club v spolupráci so spoločnosťou Eltma na tému: Zelené Slovensko alebo ako by sme mali nastaviť ekologické pravidlá.

Pozvanie do panelovej diskusie prijali:

Mgr. Martin Haluš - riaditeľ Inštitútu Environmentálnej politiky pri Ministerstve životného prostredia

Ing. Radim Filák – konateľ OZV ELTMA

Ing. Peter Gallovič – konateľ E.P.A. environmentálne poradenstvo

Ing. Ľubomír Augustín - konateľ Reclay Slovensko, s.r.o.

 

Diskutovať sa bude na témy:

1. Enviromentálne štandardy a výrobcovia

Ako enviormentálne požiadavky zvládajú výrobcovia? Čo to pre nich znamená? Zvýšené náklady na likvidáciu verzus ďalšie využitie materiálov

Ako funguje nastavenie recyklácie a ďalšieho použitia na Slovensku? Je efektívny? A skutočne

likvidujeme odpady alebo iba problémy presúvame?

Aké druhy odpadov sú pre Slovensku skutočným problémom? Ide iba o plasty alebo aj o iné

materiály?

 

2. Enviromentálne štandardy a štát

Ako sa štát stavia k minimu odpadov, ktoré musíme recyklovať? A ako je spokojný so systémom

recyklácie? Nekončí nakoniec všetko aj tak na skládkach?

Aké opatrenia sú potrebné urobiť, aby sme ,,vyčistili“ Slovensko?

Koniec jednorázovým plastom, zálohovanie niektorých materiálov. Skutočne to krajine pomôže? Aké reálne dosahy budú tieto opatrenia mať a nie sú len riešením zástupných problémov?

 

3. Enviromentálne štandardy a Európa

Ako jeden z hlavných problémov bývajú označované jednorázové plasty. Sú EÚ opatrenia v konti-nentálnom meradle účinné a dostačujúce?

Na aké oblasti by bolo potrebné sa sústrediť? Máme európsku stratégiu napríklad na iné druhy od-padu?

V ktorých krajinách/častiach sveta by sme sa vedeli a mali inšpirovať, aby sme dosiahli reálne výsledky? A zvládne vlastne EÚ niečo sama, bez globálnej spolupráce?

 

Program

9:30-10:00 prezencia hostí

10:00-11:00 panelová diskusia

11:00-11:30 otázky z publika

11.30 raut

Moderátor

Marcela Šimková

šéfredaktorka Hospodárskych novín

Generálny partner

17. október 2019 od 10:00
Do eventu ostáva 0 dní 0 hodín 0 minút