HN Club Dane

Hostia:

Jiří Žežulka, prezident Finančnej správy

Tomáš Malatiský, prezident AZZZZ

Miriam Galandová - viceprezidentka Slovenskej komory daňových poradcov

 

Špeciálny režim v platbách daní

  • Koronavírus zasiahol aj režim, ako podnikatelia platia dane. Aké dosahy mali zmeny termínov?
  • Aké dosahy mali doterajšie odklady?
  • Ako rýchlo dokáže na novinky reagovať štát pri ich implementácii? A ktoré opatrenia, zavedené počas pandémie by sa oplatilo ponechať aj do budúcnosti
  • Ako aktuálne prebieha komunikácia podnikateľ verzus štát? V akom režime budú fungovať daňové úrady v najvypätejšom období vzhľadom na pandémiu? Nehrozia problémy? Prípadne ako je na to Finančná správa pripravená?

Boj proti daňovým únikom

  • Vyhodnotenie doterajšieho boja proti daňovým únikom – ktoré opatrenia sa osvedčili a ktoré by sa mali naopak prehodnotiť?
  • Na ktoré dane sa treba pri eliminácii daňových únikov sústrediť? DPH ja jasné, ale čo priame dane? A kde by sme sa mali dostať pri efektivite výberu DP
  • Aké nové opatrenia by sa mali prijať? Ako na jednej strane nastaviť systém tak, aby neumožňoval vyhýbaniu sa plateniu daní a na druhej strane nekomplikoval život podnikateľom či občanom?

Podnikatelia verzus štát

  • Ako by bolo možné nastaviť systém v oblasti priznávania tak, aby bol užívateľsky príjemnejší?
  • V ktorých oblastiach vidia podnikatelia najväčšie rezervy? A ako prebieha o možných vylepšeniach komunikácia?
  • Ako chce štát, ak chce, odmeňovať tých, ktorí dane platia poctivo? Prípadne ako sa dajú motivovať firmy či občania, aby naozaj platili všetky dane, ktoré majú? Špeciálny režim v platbách daní
23. február 2021 od 10:00
Do eventu ostáva 0 dní 0 hodín 0 minút