HN Club Budúca Európska komisia chce mieriť vyššie

Prijmite naše pozvanie na ďalší pripravovaný HN Club v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku na tému: Budúca Európska komisia chce mieriť vyššie.

HN Club otvorí

Ladislav Miko - vedúci Zastúpenie EK na Slovensku

Príhovor podpredsedu vlády

Richarda Rašiho

Príhovor podpredsedu Európskej komisie pre imštitucionálne vzťahy

Maroša Šefčoviča

 

Do panelovej diskusie prijali pozvanie:

Robert Hajšel - poslanec Európskeho parlamentu

Michal Šimečka - poslanec Európskeho parlamentu

Ján Ferenčák - primátor mesta Kežmarok a člen Európskeho výboru regiónov

 

TÉMY

1.  Nová komisia a jej priority

Ekológia: EÚ ako líder v enviromentálnej politike a enviromentálnych inováciách: ako sú plány Komisie? Ako chce na jednej strane podporovať zelené riešenia a zároveň na ne pripraviť aj tradičné formy priemyslu?

Digitálna éra: pri rozmachu digitálnych inovácií a technológií EÚ v jednej fáze zaostala. Ako podporiť inovatívne riešenia pre tunajšie firmy? A ako podporiť vznik a využívanie technológií aj v praxi?

Konkurencieschopnosť: akými nástrojmi chce Európska komisia podporovať konkurencieschopnosť EÚ? Ako by mali byť nastavené vzťahy s Čínou, ako s ostatnými svetovými mocnosťami?

2.  Slovenská úloha v novej exekutíve

Slovensko opätovne získalo post podpredsedu Európskej komisie. Aké sú hlavné výzvy v jeho agende? A aké sú očakávania od predsedníčky EK Ursula von der Leyen?

Aké zmeny by chcel presadiť M. Šefčovič ako podporedseda Komisie? A ako by mali byť podľa neho optimálne nastavené vzťžahy medzi inštitúciami?

Participácia občanov a parlamentov na legislatívnom procese. Ako je možné ich viac zapojiť do procesov? Aké možné efekty by mohla mať takáto participácia? A ako by mal ideálne vyzerať legislatívny proces vo všeobecnosti?

 

3.   Európa a možnosti pre Slovensko

Ako môžu jednotlivé regióny Slovenska profitovať z priorít novej Komisie? Aké možnosti im ona dáva a čo by na druhej strane očakávali?

Ako by všeobecne Slovensko mohlo profitovať zo zelenej alebo digitálnej agendy? O ktoré projekty by sa mohlo uchádzať? Aká je v tom úloha štátu a aká súkromného sektora?

Môže aj post podpredsedu EK pre medzinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad prispieť k nazeraniu Slovákov na Európsku komisiu, prípadne jej celkové vnímanie?

Program

9:30 - 10:00 prezencia hostí

10:00 -11:30 panelová diskusia

11:30 - 12:00 priestor pre otázky z publika

12:00 raut

 

Moderátor

Marcela Šimková

šéfredaktorka Hospodárskych novín

Generálny partner

15. november 2019 od 10:00
Do eventu ostáva 0 dní 0 hodín 0 minút