HN club - Ako budovať zelené Slovensko

Pozývame Vás sledovať druhý HNclub, ktorý sa bude venovať téme zeleného a udržateľného Slovenska, v rámci priorít Plánu obnovy.

LINK NA SLEDOVANIE : https://www.youtube.com/watch?v=Wc4g-bv4LWc

Pozvanie prijali: 

Ján Budaj, minister životného prostredia SR

Koloman Buzgó, riaditeľ Divízie riešení pre firemných klientov ČSOB

Miroslav Kiraľvarga, prezident RÚZ a viceprezident pre vonkajšie vzťahy, riadenie a rozvoj podnikania, US Steel Košice​

​Karol Galek, štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR

Program

1. Zelené a konkurencieschopné

  • Slovensko, ako priemyselná krajina musí skĺbiť dva aspekty - plniť environmentálne požiadavky a zároveň konkurencieschopnosť nášho priemyslu. Ako to docieliť? Ako to chce dosiahnuť štát a čo pre to robí a čo od toho očakáva priemysel?
  • Európska únia už dlhšiu dobu rieši možné uhlíkové clá. Pomôžu v rámci medzinárodnej konkurencie tunajším podnikom?
  • Ako je na tom slovenský priemysel? Fabriky investovali do zelených technológií, snažia sa znižovať produkciu CO2. Ako sú na tom v EÚ konkurencii? A čo by možno privítali zo strany štátu?

2. Zelená energia a cirkulárna ekonomika

  • Zelená verzus bezuhlíková energetika, - ako sa bude Únia pozerať na náš energetický mix? Sme schopný splniť všetky požiadavky? A do akej miery nám s Tým pomôže zastavenie dotovania energie z uhlia?
  • Na ktoré zdroje energie by sa mal štát koncentrovať? Zelená energia totiž nie je iba z obnoviteľných zdrojov. Aká je v tomto smere stratégia štátu?
  • Cirkulárna ekonomika - do akej miery je na Slovensku reálne podporovaná? Čo zmení nový zákon o odpadoch? Ako ho nastaviť tak, aby aj producenti mali pocit, že s ich príspevkami je narábané transparentne?

3. Zelené technológie - šanca na inovácie

  • Tlak na zelené riešenia so sebou nesie vysoké náklady, ale šancu na inovácie. Využívame ju? Využíva ju súkromný sektor a štát?
  • Ako presne chce štát využiť zdroje z Fondu obnovy? Kam by sme sa vďaka týmto zdrojom mohli dostať? A do akej miery do toho bude zapojený súkromný sektor?
  • Ako by mala prebiehať aj kooperácia pri čerpaní týchto zdrojov na strane štátu cez ministerstvá? Podarí sa v tomto prípade odstrániť rezortizmus alebo pôjde o politicky rozdelené čerpanie?
30. marec 2021 od 14:00
Do eventu ostáva 0 dní 0 hodín 0 minút

Fotogaléria