Export a automobilky - ťahúne ekononiky

Pozývame Vás na diskusiu HNClubu s ministrom hospodárstva SR, Petrom Žigom, generálnym riaditeľom a predsedom rady banky EXIMBANKY SR, Dušanom Keketim na témy:

Export: výhoda či riziko
Výrazný vplyv exportu na slovenskú ekonomiku: nenesie so sebou riziká?
Ako a kde majú šancu slovenské firmy exportovať?
Nemecko – štandardný ťahúň, je táto pozícia neotrasiteľná? Možné nové exportné trhy pre naše firmy?                                  

Kľúčové exportné odvetvia
Ako sa na zmenu exportných trhov pripravili/reagujú automobilky?
Ťahúni priemyslu a zmena ich exportnej orientácie
Kam môže ešte Slovensko vyvážať autá a byť silnejšie

Podpora exportu zo strany štátu
Ako môže štát pomáhať firmám pri hľadaní nových exportných trhov
Formy podpory, o ktorých biznis nevie a málo ho využíva
Kde môže štát pridať: čo by firmy očakávali ešte navyše
Nová schéma obchodnej viazanej pomoci pre nízkopríjmové krajiny

Program

09.30 - 10.00 prezencia hostí
10.00 - 11.00 moderovaná diskusia
11.00 - 11.30 priestor na otázky z publika
11.30 neformálny obed

Moderátor

Marcela Šimková

šéfredaktorka Hospodárskych novín

Hlavný partner

Partneri

6. december 2016 od 10:00
Do eventu ostáva 0 dní 0 hodín 0 minút