Ako naštartovať výskum a inovácie na Slovensku?

TÉMY: 

 

  1. Inovácie a Európa. Európa v konkurencieschopnosti a inaktívnosti začína zaostávať. Aké inovácie EÚ chce a aké by mala podporovať? V rámci horizontu 2020, Európska komisia spustila nový finančný nástroj – Európska rada pre inovácie (EIC). Aká je jej úloha? Čo tento nástroj môže znamenať pre Slovensko a ako ho môžu využiť slovenskí výskumníci a firmy?

 

  1. Inovácie a inovatívne firmy. Ako hodnotia inovatívne firmy existujúce možnosti podpory na EÚ – napr. EIC, či národnej úrovni? Čo chýba? Aké zaujímavé a dôležité riešenia sa už realizujú alebo môžu realizovať na Slovensku? Ako je možné vybudovať úspešnú firmu založenú na prelomových inováciách?

 

  1. Inovácie a Slovensko. Ako Slovensko podporuje inovácie a kde sú naše rezervy? Ako podporovať inovácie v krajine s málo efektívnou verejnou správou? Ako sa zmení naša situácia aj naša situácia do roku 2020? Ako efektívne využívať finančné nástroje aj na EÚ úrovni? V ktorých oblastiach má Slovensko najväčší investičný potenciál a ako môže zmeniť inovatívny potenciál batériová aliancia? Konkrétne case studies, ktoré dávajú návod na lepšiu podporu inovácií u nás.

 

SPÍKRI:

 

Jean-David Malo, riaditeľ, Generálne riaditeľstvo pre výskum a inovácie, Európska komisia
 

Rastislav Chovanec, štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR
 

Ladislav Šimko, riaditeľ odboru prierezových priorít, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
 

Igor Kočiš, CEO GA Drilling
 

Ivan Filus, BIC Bratislava, Enterprise Europe Network, Horizont 2020 NCP
 

Program

13.30 hod. Registrácia hostí 

14.00 hod. Panelová diskusia 

15.30 hod. Občerstvenie a networking 

Moderátor

Marcela Šimková

šéfredaktorka Hospodárskych novín

Generálny partner

11. apríl 2019 od 14:00
Do eventu ostáva 0 dní 0 hodín 0 minút