Ako budú vyzerať eurofondy po roku 2020?

Srdečne Vás pozývame na HNClub na tému "Ako budú vyzerať eurofondy po roku 2020?":

Hostia:

Marc Lemaître, generálny riaditeľ Európskej komisie zodpovedný za regionálnu a mestskú politiku

Richard Raši, podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu – t.b.c.

Témy:

1. Kohézna politika - po desaťročiach zmena
Menší budget na politiku súdržnosti a potreba zmeniť systém - prečo došlo k zmenám? Ako a v čom si moderná Európa vyžiadala zmeny v kohéznej politike?
Podpora regiónov, čeliacim migrácií - stáva sa kohézna politika nástrojom na prevenciu a riešenie migračných kríz?  
Viac na výskum a vývoj - budú stačiť zdroje na zvýšenie konkurencieschopnosťi EÚ? Do ktorých konkrétnych oblastí by mali zdroje smerovať? Vďaka ktorým by sa EÚ stala konkurencieschopnejšou v globálnom meradle?

2. Zmeny verzus Slovensko
Ako zmeny konkrétne pocíti Slovensko? Získame teda na kohézii menej?
V ktorých oblastiach sa bude zmena prejavovať pozitívne a v ktorých negatívne?
Zmena v prideľovaní zdrojov - bude možné peniaze čerpať jednoduchšie, rýchlejšie a efektívnejšie?

3. Kohézia a nové pravidlá 
Ako budú eurofondy podporovať štrukturálne reformy  identifikovane v rámci európskeho semestra?  
Ako sa dosiahne znižovanie administratívnej záťaže a väčší dôraz na výsledky a nie na míňanie peňazí?
Ako bude fungovať v praxi nový mechanizmus prepojený na "Rule of law"?
Stáva sa reálne z eurofondov nástroj politického tlaku? A prečo sa istým spôsobom mení filozofia prideľovania zdrojov?
Dosiahne sa týmto tlak na dobudovanie riadne fungujúcich inštitúcií? A nemá na to EÚ dostatočné nástroje už aktuálne?
Kto na nových princípoch stratí a kto získa? Sú aktuálne krajiny, ktoré by pri tomto pohľade dostali cez politiku súdržnosti menej zdrojov?

Program

15.30 - 16.00 prezencia hostí

16.00 - 17.00 moderovaná diskusia

17.00 - 17.45 otázky z publika

Moderátor

Marcela Šimková

šéfredaktorka Hospodárskych novín

Generálny partner

12. jún 2018 od 16:00
Do eventu ostáva 0 dní 0 hodín 0 minút