Aké sú šance na podnikanie v Prešovskom kraji?

Pozývame Vás na regionálnu diskusiu HNClubu spojenú s odovzdávaním ocenení TOP 10 firiem Prešovského kraja.

Témy diskusie:

Prešov : východ verzus západ
Dve tváre jedného kraja: chudobnejšia východná, bohatšia západná – ako si dokážu navzájom pomáhať?
Ako sa dokáže ďalej rozvíjať okolie Tatier: kde sú ešte možnosti? Je odkázaný prioritne na turizmus?
Aké sú hlavné perspektívy pre východnú časť regiónu?                                   

Možný investičný magnet?
Východy Prešovského kraja: možnosť ponúknuť investorom dispobilnú pracovnú silu
Na ktoré odvetvia je možné nadviazať na východe Slovenska a kto by na nich mohol nadviazať?
Veľkí verzus malí investori: nie je východ skôr priestorom pre menšie firmy?

Chceme naozaj na východe priemysel?
Šanca pre odvetvia, nie až tak závislé na infraštruktúre a vhodná lokalita pre odvetvia s vyššou pridanou hodnotou.
Ľudské a univerzitné zázemie: jedna z hlavných výhod regiónu.
Má možnosť nadviazať Prešov na príklad Košíc? Môže mať aj on svoje IT Valley?

Program

17.30 - 18.00 prezencia hostí
18.00 - 18.45 odovzdávanie ocenení TOP 10 firiem regiónu
18.45 - 20.00 diskusia
20.00 raut

Generálny partner

Partneri

Odborný garant

15. jún 2017 od 18:00
Do eventu ostáva 0 dní 0 hodín 0 minút

Fotogaléria