Top 10 žien slovenského biznisu

Hospodárske noviny vyhlasujú v roku 2018 už 7. ročník rebríčka TOP 10 žien slovenského biznisu. Nominovaná je každá žena, ktoré pracuje na území Slovenska, na manažérskej pozícií a je možné ju považovať za ženu reprezentujúcu domáci biznis a nie je činná v politickej sfére.

 

Vydavateľstvo MAFRA Slovakia, a.s. . s r.o. je právnickou osobou zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo: 476/B, a je autorom a organizátorom prestížneho projektu oceňovania žien v biznise na Slovensku - "Top 10 žien slovenského biznisu".

 

Pri príležitosti ocenenia Hospodárskych novín Top 10 žien slovenského biznisu bolo súčasťou aj diskusné fórum, ktoré sa venovalo príkladom dobrej praxe podpory kariérneho rastu žien s významnými hosťami:

 

Alica Pavúková, Partner, líderka auditu, PwC Slovensko

Barbora Ruščin, Deputy Head of International HR Marketing, Deutsche Telekom

Lucia Šrámková, Riaditeľka, Inštitút finančnej politiky

 

VÝSLEDKY TOP 10 ŽIEN SLOVENSKÉHO BIZNISU:

 

1. Kategória - víťaz poroty: Katarína Čechová, ČECHOVÁ & PARTNERS s. r. o. videovizitka

2. Kategória - víťaz poroty: Lucia Hlinková, DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. videovizitka

Víťazka online hlasovania: Katarína Čechová, ČECHOVÁ & PARTNERS s. r. o. 

 

1. KATEGÓRIA FINALISTKY:

• Alica Orda Oravcová, GT&C Slovakia, k.s. videovizitka

• Silvia Hallová, Grant Thornton Consulting, k.s. videovizitka

• Alžbeta Sivá, AGEL SK a.s. videovizitka

• Simona Bubánová, Creative Department videovizitka

 

2. KATEGÓRIA FINALISTKY:

• Albena Grozeva Georgieva, BILLA, s.r.o. videovizitka

• Alexandra Habeler-Drabek, Slovenská sporiteľňa videovizitka

• Timea Reicher, SLOVNAFT, a.s. videovizitka

• Michaela Benedigová, Seesame, s.r.o. videovizitka

 

POROTA
 1. František Kvarda, zástupca šéfredaktora, Hospodárske noviny
 2. Alica Pavúková, riaditeľka oddelenia auditu, PricewaterhouseCoopers Slovensko
 3. Michal Kišša, výkonný riaditeľ, Business Leaders Forum
 4. Peter Zálešák, predseda predstavenstva, Nay
 5. Elena Petrášková, viceprezidentka pre dcérske spoločnosti a služby, U. S. Steel Košice (víťazka TOP 10 žien slovenského biznisu 2017)
 6. Petr Šebek, manažér pre podnikové záležitosti, Philip Morris Slovakia
 7. Ingrid Janečková, riaditeľka marketingu, Mercedes-Benz Slovakia
KATEGÓRIE
1. kategória: TOP 5 žien veľké firmy - Firma s obratom nad 3 mil.
2. kategória: TOP 5 žien malé a stredné firmy - Firma s obratom od 500 tis. do 2,99 milióna
 • Cena verejnosti - online hlasovanie nominovaných žien pre obe kategórie
KRITÉRIA
Návrhy nominovaných žien musia spĺňať nasledujúce kritéria:

 

1. Kategória: TOP 5 žien veľké firmy - Firma s obratom od 3 mil. eur

 • je manažérkou alebo konateľkou spoločnosti, v ktorej aktívne pôsobí a má preukázateľný vplyv na riadenie spoločnosti (prioritne ide o pozície CEO, COO, CFO, CSO, CHRO)
 • reprezentuje domáci biznis
 • dosiahla vo svojej práci významné úspechy
 • jej práca presahuje hranice podniku a má vplyv na spoločnosť (spoločenská zodpovednosť)
 • nie je činná v politickej sfére
 • nesmú byť v reštrukturalizácii, mať dlhy v Sociálnej a Zdravotnej poisťovňa (dlh viac ako 90 dní, dlh viac ako 1.000€)
 • obrat od 3 mil. - kontrola cez Finstat

2. Kategória: TOP 5 žien malé a stredné firmy - Firma s obratom od 500 tis. do 2,99 milióna eur

 • je manažérkou alebo konateľkou spoločnosti, v ktorej aktívne pôsobí a má preukázateľný vplyv na riadenie spoločnosti (prioritne ide o pozície CEO, COO, CFO, CSO, CHRO)
 • reprezentuje domáci biznis
 • dosiahla vo svojej práci významné úspechy
 • jej práca presahuje hranice podniku a má vplyv na spoločnosť (spoločenská zodpovednosť)
 • nie je činná v politickej sfére
 • nesmú byť v reštrukturalizácii, mať dlhy v Sociálnej a Zdravotnej poisťovňa (dlh viac ako 90 dní, dlh viac ako 1.000€)
 • obrat od 500 tis. do 2,99 mil. - kontrola cez Finstat

V šiestom ročníku ankety TOP 10 žien slovenského biznisu z desiatich nominovaných dám, ktoré zastávajú významné posty v rôznych oblastiach na slovenskom trhu, vzišli tri ocenené. Cenu poroty dostala Elena Petrášková, ktorá pôsobí ako viceprezidentka pre dcérske spoločnosti a služby U. S. Steel Košice. Do Východoslovenských železiarní nastúpila po ukončení Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach ako právnička sporovej agendy. Pracovala na oddelení práva obchodných spoločností, ako vedúca oddelenia a následne generálna manažérka úseku Generálneho právneho zástupcu U. S. Steel Košice. Pôsobila aj na právnom oddelení v centrále U. S. Steel Corporation v Pittsburghu. Neskôr bola u nás vymenovaná do funkcie viceprezidentky pre riadenie externých služieb a vzťahov. Do aktuálnej pozície nastúpila po ďalších dvoch rokoch. Mimoriadnu cenu poroty získala Katarína Kullová, spoluzakladateľka záhradného centra KULLA, a v online hlasovaní verejnosti vyhrala Michaela Kaňová, riaditeľka Erste Private Banking, Slovenská sporiteľňa. Rozhovory s víťazkami nájdete na HN Televízii.

 

Čítajte viac: Víťazky | HN Club o diverzite

 

V tomto ročníku boli nominované:
Martina Gaislová, konateľka, Würth spol. s r.o. (video vizitka)
Michaela Kaňová, riaditeľka, Erste Private Banking, Slovenská sporiteľňa, a.s. (video vizitka)
Katarína Kullová, spoluzakladateľka, KULLA SK, s.r.o. (video vizitka)
Anna Macaláková, generálna riaditeľka , J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky (video vizitka)
Natália Major, členka predstavenstva s COO, Tatra banka, a.s. (video vizitka)
Anna Ostružiarová, predsedníčka, Okrasa, výrobné družstvo (video vizitka)
Lucia Pašková, managing director, CURAPROX Slovakia s.r.o. (video vizitka)
Elena Petrášková, viceprezidentka pre dcérske spoločnosti a služby, U. S. Steel Košice, s.r.o. (video vizitka)
Miriam Poništová, executive director, DeutschMann Internationale Spedition, s.r.o. (video vizitka)
Marcela Tokošová, výkonná riaditeľka a predsedníčka predstavenstva, Kovotvar výrobné družstvo (video vizitka)

 

Profily Top žien.

 

Porota

František Kvarda, zástupca šéfredaktorky, Hospodárske noviny
Alica Pavúková, partner, PricewaterhouseCoopers Slovensko s.r.o.
Martin Kele, generálny riaditeľ, MATADOR HOLDING, a.s.
Peter Zálešák, predseda predstavenstva, Nay, a.s.
Ján Svoboda, Head of Hospitality, Leisure and Media Projects, WORLD CAPITAL VENTURES CYPRUS LTD.
Svetlana Gavorová, generálna riaditeľka, Slovenská inovačná a energetická agentúra
Katarína Kurucová, managing director, Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky
Katarínu Kakalíkovú, viceprezidentka pre public policy pre región strednej Európy a Izrael, Mastercard
Veronika Špaňárová, generálna riaditeľka Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky na Slovensku
Zuzana Vinklerová, prokuristka, dm drogerie markt, s.r.o.

 

Partneri

S podporou

   

Petra Berecová Pre rok 2016 sa TOP ženou slovenského biznisu stala Petra Berecová, Senior Vice President Executive Management, Deutsche Telekom AG. Petra Berecová (na fotografii vpravo) od marca 2016 pôsobí v centrále spoločnosti Deutsche Telekom na pozícii Senior Vice President Group Executive Management. Jej úlohou je vybudovať celoskupinový, globálny tím HR executive manažérov, zladiť procesy a produkty a ako HR poradca sprevádzať niekoľko tisícčlenný tím vyšších manažérov skupiny počas ich celého zamestnaneckého cyklu. Hovorí plynulo po nemecky, anglicky a japonsky.
Porota pri rozhodovaní o víťazke prihliadala na význam spoločnosti, v ktorej kandidátka pracuje, prestíž danej spoločnosti, ako aj vplyv kandidátky na chod spoločnosti a na úspechy dosiahnuté počas pôsobenia kandidátky v manažérskej pozícii. „Musím povedať, že v tomto roku sme mali opäť výnimočnú desiatku finalistiek a každá z dám by si zaslúžila ocenenie TOP žena slovenského biznisu,“ povedala Marcela Šimková, šéfredaktorka Hospodárskych novín. „Teší nás aj záujem verejnosti, o ktorom svedčí počet odovzdaných hlasov a to viac ako 19 tisíc, ktorý sa oproti prvému ročníku zniekoľkonásobil.“

 

V onlinovom hlasovaní zvíťazila Katarína Kurucová, Managing Director z Komerčí banky, a.s. pobočka zahraničnej banky (na fotografii vľavo). V banke pôsobí už päť rokov a ako najväčší úspech vníma to, že z banky stratovej je banka zisková.

 

V tomto ročníku boli nominované:

 

 • Petra Berecová
  Senior Vice President Executive Management, Deutsche Telekom AG
 • Jana Briffa
  riaditeľka European Service Center, Danfoss Power Solutions, a.s.
 • Ana Campón Alonso
  konateľka a finančná riaditeľka, Siemens s.r.o
 • Erika Ferenčáková
  finančná riaditeľka, Henkel Česká Republika, Slovensko & Maďarsko
 • Viera Kubašová
  členka predstavenstva, KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group a členka predstavenstva a CFO, Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a.s. Vienna Insurance Group
 • Katarína Kurucová
  Managing Director, Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky
 • Hana Kvartová
  Country Manager, SAS Slovakia, s.r.o. a SAS Institute ČR, s.r.o.
 • Zuzana Nemečková
  riaditeľka obchodného úseku, Orange Slovensko, a.s.
 • Marcela Výbohová
  členka predstavenstva a vrchná riaditeľka pre riziká a compliance, Československá obchodná banka, a. s.
 • Agáta Waterloos
  finančná riaditeľka, Microsoft Slovakia s.r.o.

 

Porota:

 • Marcela Šimková
  šéfredaktorka, Hospodárske noviny
 • Alica Pavúková
  partner, PricewaterhouseCoopers Slovensko s.r.o.
 • Daniela Mišurová
  generálna riaditeľka DHL Express Slovakia, spol. s.r.o.
 • Martin Kele
  GR a predseda predstavenstva, Matador Holding, a.s.
 • Drahomíra Mandíková
  riaditeľka firemných vzťahov a komunikácie, Plzeňský Prazdroj, a. s.
 • Peter Zálešák
  predseda predstavenstva NAY, a. s.
 • Ivan Marták
  riaditeľ Úseku stratégie a regulačných vzťahov, Orange Slovensko, a.s.
 • Robert Verbich
  CFO, OSRAM Slovensko, Maďarsko, Česko
 • Jozef Kausich
  riaditeľ firemného bankovníctva, VÚB, a.s.
 • Eva Urbaníková
  šéfredaktorka magazínu Evita

 

Čítajte viac:

Na stiahnutie Ženy na sebe viac pracujú

Na stiahnutie Profily nominovaných

 

Hlavný partner:

PWC logo

Regina Ovesny-Straka Pre rok 2015 sa TOP ženou slovenského biznisu stala Regina Ovesny-Straka generálna riaditeľka a predsedníčka Predstavenstva Kooperativa poisťovňa, Vienna Insurance Group. Regina Ovesny Straka pochádza síce z Viedne, kde ukončila štúdium na Ekonomickej univerzite, ale jej profesijný život je spojený so Slovenskom. Kariéru odštartovala v Creditanstalt Bankverein Vienna na oddelení PR. V roku 1994 sa stala členkou predstavenstva Creditanstalt, a. s., Bratislava. Od roku 2001 stála na čele Slovenskej sporiteľne a bola zároveň prezidentkou Slovenskej bankovej asociácie. V roku 2009 bola zvolená do funkcie generálnej riaditeľky Salzburger Sparkasse Bank. Od apríla 2014 je členkou predstavenstva poisťovne Kooperativa.
Porota pri rozhodovaní o víťazke prihliadala na význam spoločnosti, v ktorej kandidátka pracuje, prestíž danej spoločnosti, ako aj vplyv kandidátky na chod spoločnosti a na úspechy dosiahnuté počas pôsobenia kandidátky v manažérskej pozícii. „Musím povedať, že v tomto roku sa do súťaže prihlásili mimoriadne zaujímavé kandidátky, hodné ocenenia TOP žena slovenského biznisu,“ povedala Marcela Šimková, šéfredaktorka Hospodárskych novín. „Je však pravdou, že ak sa medzi nominovanými ocitne taká rešpektovaná profesionálka ako je pani Regina Ovesny-Straka, v tom prípade je to dôkaz, že je úroveň súťaže nastavená vysoko.“

Na druhom mieste sa umiestnila Zuzana Remrová, generálna riaditeľka spoločnosti GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o. Tretie miesto získala Miriam Letašiová, vrchná riaditeľka Exportno-importná banky Slovenskej republiky.

V onlinovom hlasovaní zvíťazila Daniela Mišurová, generálna riaditeľka DHL Express Slovakia, spol. s.r.o.. V spoločnosti , ktorá sa zaoberá expresnou leteckou dopravou, pôsobí už 15 rokov.

 

V tomto ročníku boli nominované:

 

Edita Angyalová, Asseco Solutions a.s., výkonná riaditeľka
Anna Balážová, SCA Hygiene Products Slovakia, s.r.o, GBS Statutory East Manager Europe CENTRAL, Statutory East
Jarmila Gurská, SHELL Slovakia, s.r.o., country chair
Miriam Letašiová, Exportno-importná banka Slovenskej republiky, vrchná riaditeľka
Ivana Medveďová, IBM Slovakia, manažérka medzinárodného centra pre IBM obchodnú transformáciu a informačné technológie
Daniela Mišurová, DHL Express (Slovakia) spol. s.r.o., generálna riaditeľka
Regina Ovesny-Straka, Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, generálna riaditeľka
Soňa Porubská, sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o., generálna riaditeľka
Zuzana Remrová, GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o., generálna riaditeľka
Karolína Topolová, AAA Auto a.s., generálna riaditeľka.

Porota:

 • Marcela Šimková, šéfredaktorka, Hospodárske noviny
 • Alica Pavúková, partner, PricewaterhouseCoopers Slovensko s.r.o.
 • Magdaléna Dobišová, generálna riaditeľka, Skanska SK a.s.
 • Martin Kele, GR a predseda predstavenstva, Matador Holding, a.s.
 • Martin Hrnko, managing director, QBSW, a.s.

 

Viac informácii a profily nominovaných:

Na stiahnutie Na stiahnutie

 

Čítajte viac:

Na stiahnutie Cieľ je 40 percent manažérok

Na stiahnutie Ženský recept na úspech? Politika

 

Generálny partner:

PWC logo

Top ženy slovenského biznisu 2014 Nominovanými manažérkami v treťom ročníku ocenenia Top 10 žien slovenského biznisu boli (zľava): Eva Babitzová, generálna riaditeľka Rádia Expres, Jana Palenčárová, HR director v ČSOB, Zuzana Mokrášová, vedúca odboru riadenia poštovej prevádzky Slovenskej pošty, Vanda Wolfová, head of Agency pre SR a ČR Google, ktorá vyhrala online hlasovanie. Celkovou víťazkou sa stala šéfka Skanska Magdaléna Dobišová. O titul bojovali aj Vanda Sarvašová, šéfka Autoris z Rimavskej Soboty, Zuzana Vinklerová, členka vedenia, prokuristka dm drogerie markt, ako aj Rozwitha Bieber, general manager Doubletree by Hilton i Milada Halová, riaditeľka komunikácie a stratégie značky Tatra banka a Raiffeisen banka. „Top desiatku“ dopĺňa Alexandra Kusá, šéfka Slovenskej národnej galérie.

 

VÍŤAZKA ANKETY

Magdaléna Dobišová
Počúvať ľudí a vážiť si ich, to je zásada biznis motivácie Magdalény Dobišovej. „Čoraz viac si uvedomujem, že na zlom základe nemôže vyrásť dobrá vec. Na tom chcem naďalej stavať,“ dodáva. Po skončení filozofickej fakulty v Bratislave sa stala jednou zo zakladajúcich členov rozhlasovej stanice Rádio Beta Bojnice. V roku 2006 nastúpila do spoločnosti Skanska. Od roku 2010 do roku 2012 šéfovala odboru kancelárie generálneho riaditeľa a od septembra 2012 je predsedníčkou predstavenstva a šéfkou Skanska SK. „Vyššie sa už nedá ísť a ani by som nechcela. Teší ma, že v rámci firmy môžem pracovať v medzinárodných tímoch, napríklad aj v takom, ktorý sa zaoberá etikou podnikania,“ hovorí.

Generálny partner:

PWC logo
 

ONLINE VÍŤAZKA

Vanda Wolfová
Zárukou úspechu je odbornosť, lojalita a tvrdá práca. To tvrdí Vanda Wolfová. Dnes pracuje pre Google, no zažila aj „šichty“ vo fast foode. Neskôr, keď získala diplom z anglickej univerzity, budovala pobočky pre reklamný nadnárodný gigant Ogilvy. „Treba mať šťastie byť v správnom čase na správnom mieste, stretávať správnych ľudí a vedieť, že nikdy nič nenahradí čas so svojimi blízkymi,“ hovorí Wolfová. V internetovom gigante je zatiaľ krátko, spoločnosť jej ponúka veľa možností pracovať na rôznych medzinárodných a regionálnych úrovniach. To ju však už neláka a v kariére sa vybrala práve opačným smerom. „Našla som ten správny balans medzi prácou a rodinným životom,“ dodáva Vanda Wolfová.

Porota:

 • Marta Hilkovičová, zástupkyňa šéfredaktora, Hospodárske noviny
 • Alica Pavúková, partner, PwC
 • Ivana Molnárová, generálna riaditeľka, Profesia
 • Martin Kele, GR a predseda predstavenstva, Matador Holding
 • Andrej Gerstner, Marketing & PR Manager, Porsche Slovakia

Porota Top žena e-biznisu:

 • Andrea Cocherová, Orange
 • Miroslava Remenárová, Relations Consulting
 • Peter Kontra, Wiktor Leo Burnett

 

Čítajte viac:

Na stiahnutie Manažérok je málo. Chcú menej ako muži

Viac informácii a profily nominovaných:

Na stiahnutie Na stiahnutie

 

Top žena slovenského biznisu
Top žena slovenského biznisu pre r. 2013 Ivana Molnárova (vpravo) a Top žena e-biznisu 2013 Táňa Ondrejková
Najvyššie ocenenie v ankete TOP Žena slovenského biznisu získala 17.6. 2013 na diskusnom fóre denníka Hospodárske noviny – HN Club riaditeľka internetového portálu Profesia.sk Ivana Molnárová.

Cenou TOP Žena slovenského e-biznisu sme v r. 2013 ocenili zakladateľku portálu Pelikan.sk Táňu Ondrejkovú. Druhé miesto v tejto kategórii získala zakladateľka portálu Sashe.sk Saša Šmidáková a tretie miesto manažérka spoločnosti Pivovary Topvar Miriam Šrámová.

Organizátormi 2. ročníka ankety TOP Žena slovenského biznisu a TOP Žena slovenského e-biznisu sú Hospodárske noviny (HN), poradenská spoločnosť PwC a spoločnosť Orange. "Cieľom ankety je informovať verejnosť o slovenských manažérkach v slovenských firmách na pozíciách generálnych riaditeliek, marketingových riaditeliek alebo riaditeliek odborov ľudských zdrojov. O týchto ženách sa veľmi často nepíše, verejnosť o nich nevie a práve to chceme zmeniť," uviedla šéfeditorka servisných príloh Hospodárskych novín Marta Hilkovičová.

 

 

Už druhý ročník!
Ženy v kľúčových pozíciách a so zaujímavým príbehom!
Ženy so skúsenosťami v biznise!
Ženy ktoré podnikajú aj na internete!
 

NOMINOVANÉ DÁMY – TOP 10 ŽIEN SLOVENSKÉHO BIZNISU (zoradené abecedne):

 • Svetlana Dankovičová, riaditeľka zastúpenia Banque privée Edmond de Rothschild
 • Eva Hupková, director PwC
 • Natália Major, členka Predstavenstva Tatra banka
 • Daniela Mišurová, generálna riaditeľka, DHL Express Slovakia
 • Ivana Molnárová, riaditeľka, portál Profesia.sk
 • Door Plantenga, riaditeľka Heineken Slovensko
 • Soňa Porubská, riaditeľka, Zentiva Slovensko
 • Elzbieta Skowron, riaditeľka, SE Bordnetze Slovakia
 • Iveta Szurdiová, riaditeľka pre ekonomiku a financie, členka predstavenstva. SAG Elektrovod Bratislava
 • Lívia Madarászová, riaditeľka Danisco Slovakia, súčasť DuPont

NOMINOVANÉ DÁMY – TOP ŽENA SLOVENSKÉHO E- BIZNISU:

 • Táňa Ondrejková, majiteľka portálu Pelikan.sk
 • Saša Šmidáková, zakladateľka SAShe.sk
 • Miriam Šrámová, manažér, Pivovary Topvar

 

Porota:

 • Elena Kohútiková, zástupkyňa generálneho riaditeľa, Všeobecná úverová banka
 • Marta Hilkovičová, šéfeditorka servisných príloh, Hospodárske noviny
 • Jozef Klein, generálny riaditeľ, Asseco Central Europe, a. s.
 • Ondrej Smolár, výkonný riaditeľ, Soitron, a. s.
 • Martin Kele, generálny riaditeľ, MATADOR HOLDING
 • Pavol Lančarič, generálny riaditeľ, Orange Slovensko a. s.
 • Alexander Šrank, Partner, PwC

 

Porota Top žena e-biznisu:

 • Andrea Cocherová, Orange
 • Miroslava Remenárová, Relations Consulting
 • Peter Kontra, Wiktor Leo Burnett

Generálny partner:

PWC logo
Hlavný partner:

Orange logo

Víťazky prvého ročníka ankety Top 10 žien Víťazky prvého ročníka ankety Top 10 žien slovenského biznisu. Celková víťazka Elena Kohútiková, zástupkyňa generálneho riaditeľa VÚB (vpravo) a víťazka internetového hlasovania, Edita Szabóová, riaditeľka Mary Kay. Snímka: HN/Pavol Funtál.

Na druhom mieste sa na základe hlasovania odbornej poroty umiestnila pani Klaudia Valušková, riaditeľka Auto Valušek Holdingu a na treťom mieste pani Andrea Cocherová, riaditeľka komunikácie a značky Orange.

Všetkým dámam srdečne gratulujeme a už dnes sa tešíme na ďalší ročník TOP 10 žien slovenského biznisu.

 

Kto je Elena Kohútiková Kto je Edita Szabóová
Pôsobila v ZŤS Dubnica a SAV. V roku 1990 začala pracovať v Štátnej banke československej a po vzniku NBS sa v roku 1993 stala vrchnou riaditeľkou ekonomického úseku. Neskôr sa stala členkou jej Bankovej rady. Od roku 2000 zastávala post viceguvernérky NBS. Centrálnu banku zastupovala v Európskej komisii vo Výbore pre ekonomickú a finančnú politiku. V roku 2006 nastúpila do VÚB banky. Dnes je zástupkyňa generálneho riaditeľa. Na pozíciu riaditeľky Mary Kay sa vypracovala po tom, ako pôsobila ako obchodná riaditeľka americkej firmy ktorá sa zaoberala lekárskymi prístrojmi a lekárskou kozmetikou. Jej pobočku neskôr po roku 1993 zakladala na Slovensku. Na prelome milénia dostala príležitosť otvoriť u nás pobočku ďalšej americkej firmy – Mary Kay.

 

 

NOMINOVANÉ DÁMY
(podľa abecedy):

 • Petra Kusá Boskovičová,
  finančná riaditeľka SAS Automotive
 • Andrea Cocherová,
  riaditeľka komunikácie a značky Orange
 • Iveta Griačová,
  finančná riaditeľka Airport Bratislava
 • Andrea Horáčková,
  výkonná riaditeľka Gopas
 • Elena Kohútiková,
  zástupkyňa riaditeľa VÚB banky
 • Lívia Madarászová,
  riaditeľka Danisco Slovakia, súčasť DuPont
 • Natália Major,
  členka Predstavenstva Tatra banky
 • Ivana Molnárová,
  riaditeľka Profesia.sk
 • Edita Szabóová,
  riaditeľka Mary Kay Slovensko
 • Klaudia Valušková,
  riaditeľka Auto Valušek Holdingu

Porota:

 

 • Todd Bradshaw, Country Managing Partner, PwC
 • Natália Bugyi Vicsápiová – majiteľka, Navigraf, s. r. o., Podnikateľka roka 2010
 • Peter Čerešník, generálny riaditeľ, Microsoft Slovakia, s. r. o.
 • Ľubomíra Chmelová – zástupkyňa šéfredaktora, Hospodárske noviny
 • Jozef Klein, generálny riaditeľ, Asseco Central Europe, a. s.
 • Miroslav Majoroš, generálny riaditeľ, Slovak Telekom
 • Štefan Rosina, prezident skupiny MATADOR
 • Ondrej Smolár, výkonný riaditeľ, Soitron, a. s.

 

 

Generálny partner:

PWC logo

Na ocenenie TOP ženy slovenského e-biznisu je možné nominovať každú ženu, ktorá spĺňa tieto podmienky:
 • je manažérkou alebo majiteľkou spoločnosti, ktorá využíva online prostredie, vrátane mobilného online prostredia ako svojho podnikateľského prostredia
 • podnikateľský subjekt (obchodná spoločnosť alebo SZČO), v rámci ktorého pôsobí, má sídlo na Slovensku a reprezentuje tak domácu podnikateľskú sféru,
 • nie je činná v politickej sfére
 • spoločnosť, v ktorej pôsobí, musí byť činná min. 1 rok

Pri hodnotení významnosti a vplyvu nominovanej kandidátky bude prihliadané na tieto ukazovatele:

 • Významnosť online spoločnosti, v ktorej kandidátka pracuje.
  Do úvahy budú brané kritéria veľkosti podľa obratu, zisku alebo počtu zamestnancov. Pri menších spoločnostiach môže byť prihliadané na prestíž danej spoločnosti alebo inovatívnosť podnikateľského zámeru.)
 • Vplyv kandidátky na chod spoločnosti.
  (Nominovaná kandidátka musí mať preukázateľný vplyv na riadenie a obchodné smerovanie spoločnosti, v ktorej pôsobí. Nominácia sa teda týka žien na pozíciách konateľka, manažérka, a pod.)
 • Úspechy dosiahnuté počas pôsobenia kandidátky ako majiteľky alebo v manažérskej pozícii.
  (Hodnotený bude rozvoj spoločnosti počas pôsobenia nominovanej kandidátky v manažérskej pozícii. Kritériami môže byť finančný rast, rast trhového podielu, úspešná transformácia/fúzia spoločnosti, zahraničná expanzia a pod.)
 • Funkčnosť a kreativita mobilnej verzie webovej stránky (resp. e-shopu), pripadne aplikácie, ktoré vyvinula alebo dala vyvinúť spoločnosť, v ktorej nominantka pôsobí
 • Miera využitia sociálnych médií v podnikaní
 • Inovatívnosť a kreativita v podnikaní v online priestore

Pozn.: Nominované kandidátky, ktoré postúpia do verejného online hlasovania, budú požiadané spoločnosťou Orange Slovensko, a. s., o súhlas so spracovaním a využitím informácií, obrazového a/alebo zvukového záznamu nominovaných kandidátoch a využitie ich podnikateľských príbehov pre účely externej a internej komunikácie.

Podrobné hodnotiace kritériá:

Do rebríčka Top 10 žien slovenského biznisu je možné nominovať každú ženu, ktorá spĺňa tieto podmienky:

 • je manažérkou,
 • pracuje na Slovensku a je možné ju považovať za ženu reprezentujúcu domáci biznis,
 • nie je činná v politickej sfére.

Z rebríčka nie sú vyňaté ženy, ktoré v priebehu roka menili zamestnanie. V tomto prípade je hodnotené pôsobenie kandidátky v predchádzajúcej i súčasnej spoločnosti. Z rebríčka sú vyňaté dámy, ktoré zvíťazili (Top žena slovenského biznisu a víťazka online hlasovania) a to v nasledujúcich troch ročníkoch ocenenia Top 10 žien slovenského biznisu, nasledujúcich po získaní týchto titulov. Ostatné dámy, ktoré boli nominované a postúpili do rebríčka TOP 10 žien v predchádzajúcich ročníkoch, však vyňaté nie sú.

Pri hodnotení významnosti a vplyvu nominovanej kandidátky na „domáci biznis“ bude prihliadané na tieto ukazovatele:

 • Významnosť spoločnosti, v ktorej kandidátka pracuje.
  (Do úvahy budú brané kritéria veľkosti podľa obratu, zisku alebo počtu zamestnancov. Pri menších spoločnostiach môže byť prihliadané na prestíž danej spoločnosti.)
 • Vplyv kandidátky na chod spoločnosti.
  (Nominovaná kandidátka musí mať preukázateľný vplyv na riadenie spoločnosti. Nominácia sa teda prioritne týkajú žien na pozíciách CEO, CFO, obchodných riaditeliek, marketingových riaditeliek alebo personálnych riaditeliek.)
 • Úspechy dosiahnuté počas pôsobenia kandidátky v manažérskej pozícii.
  (Hodnotený bude rozvoj spoločnosti počas pôsobenia nominovanej kandidátky v manažérskej pozícii. Kritériami môže byť finančný rast, rast trhového podielu, úspešná transformácia/fúzia spoločnosti, zahraničná expanzia a pod.)
Oceňovanie s názvom Top 10 žien slovenského biznisu organizujú Hospodárske noviny už od roku 2012.

Prostredníctvom online formulára môže kandidátky nominovať verejnosť, porota aj ženy samy. Nominácie nie sú obmedzené počtom, len časovým harmonogramom. Po termíne ukončenia nominácií, už nie je možné prijímať ďalšie. V nominácií je potrebné uviesť výstižnú charakteristiku nominovanej a odôvodnenie, prečo by ju mala porota vybrať do TOP 5 veľké firmy a TOP 5 malé a stredné firmy.

Porota ocenení TOP 10 žien slovenského biznisu v 2-och kategóriách, ktorá je zložená zo zástupcov biznisu a vyhlasovateľa súťaže Hospodárskych novín. Zo všetkých prijatých nominácií vyberie 5 žien pre každú kategóriu, ktoré spĺňajú vopred stanovené kritériá. Verejnosť si z nominovaných vyberie jednu víťazku online hlasovania.