Dobehne tiger do cieľa?

Séria rozhovorov s odborníkmi o tom, ako by Slovensko čo najskôr dobehlo vyspelé krajiny eurozóny

 

Zdá sa, že Slovensko postupne vyčerpáva svoj model ekonomickej konvergencie založeného na lacnej a dostupnej pracovnej sile a na aglomeračných efektoch automobilového priemyslu. Nič na tom nemení ani fakt, že príchod novej automobilky môže dodať ďalší strednodobý impulz pre našu ekonomiku. Zásoba kvalitnej pracovnej sily je totiž vyčerpaná, podnikateľské prostredie sa nezlepšuje a v medzinárodnom porovnaní výrazne zaostávame aj vo výsledkoch vzdelávania.

 

Nielen slovenský model ekonomického dobiehania, ale aj eurozóna stojí na križovatke. Dočasné upokojenie situácie cez „inovatívne“ nástroje Európskej centrálnej banky, spoločné stabilizačné mechanizmy a implementáciu bankovej únie by malo byť využité na spevnenie inštitucionálnych základov eurozóny. Na stole je mnoho návrhov, ktoré okrem ekonomického majú aj politický rozmer a preto je ich potrebné diskutovať v čo najširšom okruhu. Namiesto toho na Slovensku prevláda bezobsažná fantómová debata jadro-nejadro.

 

Séria siedmich diskusných Fór má za cieľ naznačiť, ktorým smerom sa má Slovensko vydať, aby bolo prosperujúcou krajinou v stabilnej eurozóne. V prvých šiestich diskusných Fórach bude dôraz kladený na obsah. Výsledkom by malo byť nastavenie kritického, ale analyticky podloženého, zrkadla súčasného stavu ako aj identifikácia nevyhnutných krokov na zlepšenie. Vzhľadom na to, že rozhodnutia v mnohých oblastiach musia padnúť na politickej úrovni, posledné diskusné Fórum (siedme) má za cieľ prediskutovať závery prvých šiestich diskusných Fór s ekonomickými expertmi politických strán. Opäť však bez bezobsažných hesiel a floskúl. 

 

Poznámka: témy aj mená diskutujúcich môžu byť ešte spresnené resp. zmenené v závislosti od konkrétnych podmienok v danom čase.

 

 

1. marec 2018 - Zastúpenie EK na Slovensku, Palisády 29, Bratislava

 

Dobehneme niekedy životnú úroveň EÚ?

 

Otázky:

 

 1. Na čom bol doteraz založený náš model ekonomického dobiehanie vyspelej Európy?
 2. Prečo to teraz nepostačuje? Ide len o krátku pauzu alebo potrebujeme úplne iný model rastu?
 3. Ktoré sú naše najväčšie slabiny?
 4. Naopak, kde vidíte príležitosti a ktoré sú naše silné stránky?
 5. Čo je úplne nevyhnutné urobiť?
 6. Ako riešiť  regionálne rozdiely?
 7. Aké sú skúsenosti z Fínska

 

Diskutujúci:  1. časť: M. Šuster (NBS), L. Šrámková (IFP), L. Vašáková (zastúpenie EK na Slovensku); 2. časť: J. Kotian (Erste Group), Ľ. Ódor (NBS), Iikka Korhonen (BOFIT)

 

14. marec 2018 - Hotel Aston, Bajkalská 22, Bratislava

 

Prečo zanedbávame podnikateľské prostredie?

 

Otázky:

 

 1. V ktorých oblastiach podnikateľského prostredia zaostávame?
 2. Ako reformovali najlepší?
 3. Zbytočná administratívna záťaž v digitálnom veku
 4. Platenie daní je často umenie
 5. Justícia nezávislá od zákonov

 

Diskutujúci: 1. časť: J. Špirko (RÚZ), Z. Šátková (PwC); 2. časť: P. Goliáš (INEKO), J. Oravec (ZPS)

 

28. marec 2018 - Hotel Aston, Bajkalská 22, Bratislava

 

„Nejsou lidi“ – hrozby a príležitosti na trhu práce

 

Otázky:

 

 1. Imigrácia/emigrácia: kvalifikovaní ľudia idú preč a nekvalifikovaní prichádzajú?
 2. Sú snahy administratívne zvyšovať mzdy správne?
 3. Koľko ministrov školstva, toľko koncepcií. V čom je chyba?
 4. Rómovia. Stratená príležitosť alebo potenciál?
 5. Európa starne, čo to znamená pre trh práce?

 

Diskutujúci: 1. časť: M. Páleník (Inštitút zamestnanosti), G. Machlica (OECD); 2. časť: R. Králiková - Hall („To dá rozum“), M. Šiškovič

 

11. apríl 2018 - Hotel Aston, Bajkalská 22, Bratislava

 

Efektívny štát je to, čo spája škandinávsky a anglosaský svet ?

 

Otázky:

 

 1. Dane a odvody: podporujú ekonomický rast?
 2. Kedy budeme mať vyrovnaný rozpočet?
 3. Hodnota za peniaze: mediálna bublina alebo reálne riešenie?
 4. Ako bojovať s korupciou?

 

1. časť: J. Tóth - analytik, I. Šramko (RRZ); 2. časť: Š. Kišš (ÚHP), Ferdinand Varga (Boston Consulting Group),

 

25. apríl 2018 - Hotel Aston, Bajkalská 22, Bratislava

 

Je oživenie EU trvalé?

 

Otázky:

 

 1. Ktoré sú najvážnejšie nedostatky inštitucionálneho nastavenia eurozóny?
 2. Je Správa piatich prezidentov riešením?
 3. Ktoré kroky budú nevyhnutné na stabilizáciu jednotnej meny?
 4. Ktoré sú európske hodnoty?

 

Diskutujúci: 1. časť: P. Demeš, zahraničnopolitický analytik, L. Šrámková, riaditeľka IFP, L. Vašáková, Ekonomický radca EK

 

9. máj 2018 - Hotel Aston, Bajkalská 22, Bratislava

 

Quo vadis, euro?

 

Otázky:

 

 1. Banková únia: čo ešte chýba?
 2. Aká forma fiškálnej únie? Európske dane a výdavky, zdieľanie rizík
 3. Európsky menový fond, európsky minister financií?
 4. Ako spružniť a legitimizovať rozhodnutia na úrovni únie?
 5. Aká má byť úloha ECB?
 6. Je Pakt stability a rastu mŕtvy?

 

Diskutujúci: Zsolt Darvas (Bruegel), Ľudovít Ódor (NBS), Ivan Šramko (RRZ)

 

21. máj 2018 - Hotel Devín, Riečna 4, Bratislava

 

Ktoré riešenia sú politicky priechodné?

 

Moderátor: Elena Kohútiková

Diskutujúci: ekonomickí experti politických strán

 

Politická diskusia nebude o tom, kto, čo a kedy robil alebo nerobil, ale o opatreniach a postojoch do budúcnosti. Predmetom diskusie budú i závery prijaté v predchádzajúcich paneloch a ich možná aplikácia v praxi z pohľadu jednotlivých politických reprezentácií.