Cena Petra Slavomíra Kompiša

 

Hospodárske noviny vyhlásili v roku 2019 tretí ročník oceňovania s názvom Cena Petra Slavomíra Kompiša. Toto oceňovanie má za cieľ poukázať na slovenské firmy, ktoré pokračujú v tradícií svojich zakladateľov a ich riadenie je odovzdávané z generácie na generáciu. Zároveň je prestížou a zadosťučinením tvrdej práce a budovania rodinných podnikov na úroveň, ktorá im prináleží.

Peter Slavomír Kompiš bol majiteľom a vydavateľom Hospodárskych novín, taktiež zakladateľom moderného slovenského účtovníctva a spolutvorca peňažníckej terminilógie. Vo vydávaní novín pod názov Kupecké, priemyselné a hospodárske noviny pokračoval jeho syn Peter Kompiš. Hospodárske noviny vyhlásili v roku 2017 prvý ročník oceňovania s týmto názvom. Podujatie má za cieľ poukázať na slovenské firmy, ktoré pokračujú v tradícií svojich zakladateľov a ich riadenie je odovzdávané z generácie na generáciu. Rebríček organizujú Hospodárske noviny spolu s partnermi od februára do mája.

 

 

Slávnostné vyhlásenie sa bude konať 28. mája 2019 v Chateau Appony v Oponiciach

 

 

Kategórie:

1. kategória: Firmy s obratom do 2 mil. €

2. kategória: Firmy s obratom nad 2 mil. €

Cena verejnosti – online hlasovanie nominovaných spoločností pre obe kategórie ( hlavonanie je možné prostredníctvom formulára https://club.hnonline.sk/projekty/cena-petra-slavomira-kompisa)

 

 

Finalisti

 

v kategórii Firmy s obratom do 2 mil. €

Cryoniq s.r.o.

FI - SA - Marián Sasko

Lusik Trade, s.r.o.

Masip, s.r.o.

Team - Soft, s.r.o.

 

 

v kategórii Firmy nad 2 mil. €

Emil Krajčík s.r.o.

KJG a.s.

Minit Slovakia, spol. s.r.o.

NITRAZDROJ, a.s.

 

 

Porota 

Patrik Ferko - Delloite

Mário Fondati - Odborník na rodinné firmy 

Ing. Ján Kolesár - Mäspoma

Helena Petrusová - Agrokarpaty

Martin Púš - Bisnode

Marcela Šimková - Hospodárske noviny

Patrícia Tomčová - ČSOB

 

 

 

 

 

Súčasťou podujatia je aj panelová diskusia pod taktovkou HN Clubu, ktorá prebehne pred odovzdávaním cien. Moderovať ju bude naša šéfredaktora Hospodárskych novín, Marcela Šimková a zúčastnia sa na nej hostia:

 

Helena Petrusová, minuloročný víťaz CPSK, majiteľka Agrokarpaty, s.r.o.

 

Patrik Ferko, riaditeľ auditu Delloite

 

 

Michal Magic, konateľ ČSOB Advisory, s.r.o.

 

 

 

 

Diskutovať sa bude na témy týkajúce sa rodinných firiem ako budúcej kostry ekonomiky

 

·         Nástupníctvo v rodinných firmách

Kde a ako presne začať riešiť nástupníctvo vo firme?

Ako by malo konkrétne prebiehať predávanie vedenia firmy, aby ju zasiahlo v čo najmenšej miere?

Príklady rodinných firiem, ktoré prežili a sú úspešné práve vďaka efektívnemu odovzdaniu vedenia nastupujúcej generácii

 

·         Ako z malej rodinnej firmy urobiť veľký prosperujúci podnik

Ako si nastaviť procesy v rodinnej firme, keď sa začne rozrastať? Ako rozdeliť línie riadenia?

Ako a kde sa dá získať financovanie na rozširovanie podnikania? Aký je rozdiel oproti iným firmám?

S akými základnými problémami sa pri raste stretávajú rodinné firmy a ako ich úspešne vyriešili? Teda si zachovali charakter rodinnej firmy?

 

·         Kde zohnať kvalitných ľudí?

Riešenie nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily: aké benefity vedia ponúknuť zamestnancom rodinné firmy?

Aké špecifiká v prístupe k riadeniu vedia použiť na rozdiel od bežných podnikov?

 

Programy na zamestnávanie ľudí: ako získať zamestnanca a ušetriť na odvodoch?

 

 

 

 

Vyhodnotenie nominácií a online hlasovania

 

Rokovanie poroty zvoláva organizátor podujatia – Hospodárske noviny. Rokovanie poroty je neverejné. Počet porotcov je nepárny. Porota je uznášaniaschopná, ak sú na jej rokovaní prítomné najmenej dve tretiny jej členov, pričom prítomný musí byť vždy organizátor podujatia. Členovia poroty sú povinní zachovávať mlčanlivosť o okolnostiach a skutočnostiach rokovania súvisiaceho s nominovaním a ocenením osobností.

Hospodárske noviny vyhlásili v roku 2018 druhý ročník oceňovania s názvom Cena Petra Slavomíra Kompiša. Toto oceňovanie má za cieľ poukázať na slovenské firmy, ktoré pokračujú v tradícií svojich zakladateľov a ich riadenie je odovzdávané z generácie na generáciu. Zároveň je prestížou a zadosťučinením tvrdej práce a budovania rodinných podnikov na úroveň, ktorá im prináleží.

Hospodárske noviny vyhlásili v roku 2018 druhý ročník oceňovania s názvom Cena Petra Slavomíra Kompiša. Toto oceňovanie má za cieľ poukázať na slovenské firmy, ktoré pokračujú v tradícií svojich zakladateľov a ich riadenie je odovzdávané z generácie na generáciu. Zároveň je prestížou a zadosťučinením tvrdej práce a budovania rodinných podnikov na úroveň, ktorá im prináleží.

 

Vydavateľstvo MAFRA Slovakia, a.s. je právnickou osobou zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo: 476/B, a je autorom a organizátorom prestížneho  projektu oceňovania rodinných firiem na Slovensku - „Cena Petra Slavomíra Kompiša“.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa bude konať 29. mája 2018 o 18.00 v hoteli Château Gbeľany.

 

Finalisti:

AGROKARPATY, s.r.o.

DAIRA spol. s r.o. 

KENZEL, s.r.o.

MÄSOVÝROBA ŠTEFAN KNIŽKA, s.r.o.

RAK, spol. s.r.o.

ADA WASTE, s.r.o.

BEKY, a.s.

IDONA, spol. s r.o.

INGSTEEL, spol. s r.o.

MÄSPOMA spol. s r.o.

Porota

1. Marcela Šimková, šéfredaktorka, Hospodárske noviny

2. Patrícia Tomčová, riaditeľka odboru úverov pre podnikateľov a malé firmy, ČSOB

3. Peter Serina, viceprezident, Podnikateľská aliancia Slovenska

4. Patrik Ferko, riaditeľ auditu, Deloitte

5. Mário Fondati, vedúci partner klientov, AMROP

6. Rastislav Chovanec, štátny tajomník, Ministerstvo hospodárstva SR

7. Ján Lunter, majiteľ Alfa Bio, (víťaz poroty 1. ročníka

 

Kategórie:

1. kategória: Firmy s obratom do 2 mil. €

2. kategória: Firmy s obratom nad 2 mil. €

Cena verejnosti – online hlasovanie nominovaných spoločností pre obe kategórie

 

Kritéria:

Návrhy nominovaných spoločností musia spĺňať nasledujúce kritéria:

1. Kategória: Firmy s obratom do 2 mil. €

- minimálne 5 zamestnancov

- minimálne 2 rodinný príslušníci, ktorí sa podieľajú na riadení a každodennom chode podniku

- 70% vlastníctva podniku je v rukách rodiny

- 2 - ročné pôsobenie na trhu (aby sme mali z čoho vychádzať)

- Obrat do 2 mil. € za odbitie roku 2016

- nesmú byť v reštrukturalizácii, mať dlhy v Sociálnej a Zdravotnej poisťovňa

- vplyv na komunitu a CSR aktivity

 

2. Kategória: Firmy s obratom nad 2 mil. €

- minimálne 20 zamestnancov

- minimálne 2 rodinný príslušníci, ktorí sa podieľajú na riadení a každodennom chode podniku

- 51 % vlastníctva podniku je v rukách rodiny

- 10- ročné pôsobenie na trhu

- obrat od 2 mil. za odbitie roku 2016

- nesmú byť v reštrukturalizácii, mať dlhy v Sociálnej a Zdravotnej poisťovňa

- vplyv na komunitu a CSR aktivity

 

Spustenie návrhu nominácií: 19.2. – 16.3.

Spustenie nominácií verejnosti. Verejnosť má možnosť nominovať rodinnú firmu na základe nominačného formulára. Platné nominácie sú tie, ktoré spĺňajú uvedené kritéria a sú odovzdané v stanovenom termíne spustenia a ukončenia návrhu nominovaných firiem.  

 

Spracovanie nominácií:  

Rokovanie poroty zvoláva organizátor podujatia – Hospodárske noviny. Rokovanie poroty je neverejné. Počet porotcov je nepárny. Členovia poroty posúdia relevantnosť nominácií na základe daných kritérií. Shortlist nominovaných firiem pre obe katógórie  - TOP 5 veľké firmy a TOP 5 malé a stredné firmy budú zverejnené na stránke:

https://club.hnonline.sk/projekty/cena-petra-slavomira-kompisa

 

Hlasovanie verejnosti – nominované firmy pre obe kategórie: 27.3.2018 – 20.4.2018

Hlasovanie verejnosti. Na internetovej stránke  bude spustené online hlasovanie, z ktorého vzíde jeden víťaz v rámci oboch kategórií : https://club.hnonline.sk/projekty/cena-petra-slavomira-kompisa

 

Vyhodnotenie nominácií a online hlasovania

Rokovanie poroty zvoláva organizátor podujatia – Hospodárske noviny. Rokovanie poroty je neverejné. Počet porotcov je nepárny. Porota je uznášaniaschopná, ak sú na jej rokovaní prítomné najmenej dve tretiny jej členov, pričom prítomný musí byť vždy organizátor podujatia. Členovia poroty sú povinní zachovávať mlčanlivosť o okolnostiach a skutočnostiach rokovania súvisiaceho s nominovaním a ocenením osobností.

Banskobystrický producent rastlinných nátierok či tofu Alfa Bio a pezinská vinárska spoločnosť Víno Matyšák. Tieto dve firmy sa stali víťazmi prvého ročníka Ceny Petra Slavomíra Kompiša, ktorú HN udeľujú najlepším rodinným spoločnostiam na Slovensku.

O priazeň poroty i čitateľov HN sa uchádzalo desať finalistov z rôznych krajov Slovenska. Všetky firmy spája to, že ich dlhé roky buduje a riadi manažment zložený prevažne z rodinných príslušníkov. Pre väčšinu z nich platí, že firmu zakladala generácia rodičov a riadiace pozície postupne preberajú ich deti. „Práve takýto mix dlhoročných skúseností a mladej dravosti dokáže firmu posunúť na vyššie úrovne,“ uviedol pre HN Peter Matyšák, zakladateľ a riaditeľ spoločnosti Víno Matyšák, ktorá sa stala víťazom verejného hlasovania.

Podobný názor má na fungovanie rodinného biznisu aj Ján Lunter, zakladateľ a majiteľ spoločnosti Alfa Bio, ktorá získala cenu poroty. „Moji synovia strávili istý čas vo firmách v zahraničí. Domov si priniesli aj vzdelanie smerované na podnikanie. Po ich vstupe do našej firmy išli tržby Alfa Bio veľmi rýchlo nahor,“ zdôraznil pre HN Lunter.

 

O vaše hlasy sa uchádzali spoločnosti:

ADA WASTE
Alfa Bio
Auto impex
Marián Šupa
Matador Holding
Mäspoma
Medeko Cast
Minit Slovakia
Robotec
Víno Matyšák

 

Porota

Marcela Šimková, šéfredaktorka Hospodárskych novín
Rastislav Chovanec, štátny tajomník, Ministerstvo hospodárstva SR
Patrícia Tomčová, odbor úverov pre podnikateľov a malé firmy, ČSOB
Rastislav Began, riaditeľ na oddelení auditu, KPMG Slovensko
Ondrej Matej, konateľ, EPLFINANCE Prešov
Mario Fondati, partner, Amrop Slovakia
Ľudovít Černák st., predseda predstavenstva, Sitno Holding
Peter Kremský, výkonný riaditeľ, Podnikateľská aliancia Slovenska
Monika Krošláková, Obchodná fakulta EUBA

 

 

Cena Hospodárskych novín pre rodinné firmy na Slovensku

Peter Slavomír Kompiš bol majiteľom a vydavateľom Hospodárskych novín, taktiež zakladateľom moderného slovenského účtovníctva a spolutvorca peňažníckej terminológie. Vo vydávaní novín pod názov Kupecké, priemyselné a hospodárske noviny pokračoval jeho syn Peter Kompiš.

Hospodárske noviny vyhlásili v roku 2017 prvý ročník oceňovania s názvom Cena Petra Slavomíra Kompiša. Toto oceňovanie malo za cieľ poukázať na slovenské firmy, ktoré pokračujú v tradícií svojich zakladateľov a ich riadenie je odovzdávané z generácie na generáciu.

Rebríček organizovali Hospodárske noviny spolu s partnermi od januára do marca. Vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie ocenení sa uskutočnilo 30.marca 2017 v hoteli Chateau Gbeľany.

 

 

 

 

Peter Slavomír Kompiš bol majiteľom a vydavateľom Hospodárskych novín, taktiež zakladateľom moderného slovenského účtovníctva a spolutvorca peňažníckej terminológie. Vo vydávaní novín pod názov Kupecké, priemyselné a hospodárske noviny pokračoval jeho syn Peter Kompiš.
 

Hospodárske noviny vyhlasujú v roku 2019 tretí ročník oceňovania s názvom Cena Petra Slavomíra Kompiša. Toto oceňovanie má za cieľ poukázať na slovenské firmy, ktoré pokračujú v tradícií svojich zakladateľov a ich riadenie je odovzdávané z generácie na generáciu.
 

Rebríček vyhlasujú Hospodárske noviny spolu s partnermi podujatia. Vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie ocenení sa uskutoční na spoločnom galavečeri.