Vyšehradské inovačné fórum

Každá z našich krajín modernizuje podnikanie a priemysel. Podujatie Vyšehradské inovačné fórum odprezentuje aktivity Slovenska, Poľska, Česka a Maďarska v tejto oblasti. Zástupcovia týchto krajín predstavia stratégiu rozvoja a inovácie v podnikaní.

Témy podujatia:

Inovácie v stredoeurópskom prostredí
Výzvy pre ekonomiky krajínv roku 2017
Podpora inovácií, mladých na trhu práce a startupov
Pracovné odvetvia s pridanou hodnotou
Mladí ľudia a podnikanie, podnikateľské prostredie v krajinách Strednej Európy, jeho porovnanie, prístup jednotlivých štátov

 

Program

10:30 – 11:00 Registrácia účastníkov
11:00 – 11:10 Otvorenie podujatia
11.10 - 11.20 Panelová diskusia na tému Štátna podpora inovácií
12.20 - 12.40 Prestávka
12.40 - 14.00 Panelová diskusia na tému Inovácie v biznise
14.00 - 15.00 Raut a networking
 

23. máj 2017 od 11:00
Do eventu ostáva 29 dní 0 hodín 13 minút