Cena Petra Slavomíra Kompiša

Cena Hospodárskych novín pre rodinné firmy na Slovensku

Peter Slavomír Kompiš bol majiteľom a vydavateľom Hospodárskych novín, taktiež zakladateľom moderného slovenského účtovníctva a spolutvorca peňažníckej terminológie. Vo vydávaní novín pod názov Kupecké, priemyselné a hospodárske noviny pokračoval jeho syn Peter Kompiš.

Hospodárske noviny vyhlasujú v roku 2017 prvý ročník oceňovania s názvom Cena Petra Slavomíra Kompiša. Toto oceňovanie má za cieľ poukázať na slovenské firmy, ktoré pokračujú v tradícií svojich zakladateľov a ich riadenie je odovzdávané z generácie na generáciu.

Rebríček organizujú Hospodárske noviny spolu s partnermi od januára do marca. Vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie ocenení sa uskutoční 30.marca 2017 v hoteli Chateau Gbeľany.

 

Hlasovať je možné do 24.3. do 16.00h

Porota

Marcela Šimková, šéfredaktorka Hospodárskych novín
Rastislav Chovanec, štátny tajomník, Ministerstvo hospodárstva SR
Patrícia Tomčová, odbor úverov pre podnikateľov a malé firmy, ČSOB
Rastislav Began, riaditeľ na oddelení auditu, KPMG Slovensko
Ondrej Matej, konateľ, EPLFINANCE Prešov
Mario Fondati, partner, Amrop Slovakia
Ľudovít Černák st., predseda predstavenstva, Sitno Holding
Peter Kremský, výkonný riaditeľ, Podnikateľská aliancia Slovenska
Monika Krošláková, Obchodná fakulta EUBA